Kierowców zabolą nowe stawki mandatów?

[REKLAMA]

Spora podwyżka mandatów obecnie jest już praktycznie pewna. Jej niektóre aspekty wzbudzają kontrowersje. Podobnie jak powiązanie składek OC z punktami karnymi.

Sytuacja na polskich drogach pod względem wypadkowości obecnie jest znacznie lepsza niż chociażby w chwili wejścia do Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że UE regularnie motywuje swoich członków do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jeżeli chodzi o Polskę, to do zrobienia nadal jest sporo, ponieważ nasz kraj lokuje się na końcu stawki pod względem statystyk dotyczących np. liczby śmiertelnych ofiar wypadków w przeliczeniu na 1000 osób. Rząd niedawno zapowiedział pakiet działań, które mają sprawić, że bezpieczeństwo na polskich drogach znacząco się poprawi. Jednym z zapowiadanych posunięć jest znacząca podwyżka mandatów. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają uwagę, że kierowcy jeżdżący niebezpiecznie odczują też powiązanie składek OC z liczbą punktów karnych.  

Mandatowa rewolucja rozpocznie się w grudniu 2021 roku

Wcześniejsze zapowiedzi przedstawicieli rządu sugerowały, że zmiany dotyczące taryfikatora mandatów będą rozległe oraz dotkliwe dla piratów drogowych. Analiza projektu nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym potwierdza te wcześniejsze przypuszczenia. Warto wiedzieć, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 1504) w dniu 11 sierpnia 2021 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. „Jeżeli prace legislacyjne będą przebiegały sprawnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy taryfikator mandatów (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) zostanie wprowadzony na początku grudnia 2021 roku” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zaostrzenie taryfikatora kar jest bardzo dobrze widoczne …

W stosunkowo krótkim artykule trudno jest wyliczyć wszystkie zmiany, które wiążą się z nowym taryfikatorem grzywien nakładanych w drodze mandatów oraz innymi zmianami przepisów drogowych. Właśnie dlatego eksperci Ubea.pl ograniczyli się do opisywania najważniejszych modyfikacji obowiązujących przepisów. Chodzi o następujące zmiany:

  • podwyższenie górnej granicy grzywny związanej z wykroczeniami drogowymi z 5000 zł do 30 000 zł
  • zwiększenie maksymalnej wysokości grzywny w postępowaniu mandatowym do 5000 zł (6000 zł w razie popełnienia kilku wykroczeń)
  • wprowadzenie minimalnej grzywny na poziomie 1500 zł dotyczącej zdarzenia, które spowodowało uszkodzenie mienia, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
  • wprowadzenie minimalnej stawki wynoszącej 1500 zł w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h (w terenie zabudowanym lub poza nim)
  • ustalenie podwyższonego mandatu (min. 3000 zł) jeśli kolejne wykroczenie drogowe będzie miało miejsce w ciągu dwóch następnych lat
  • zaostrzenie kar dla osób prowadzących pojazd mechaniczny albo inny pojazd niż mechaniczny pod wpływem alkoholu (nowe minimalne stawki grzywien to 1000 zł – inny pojazd oraz 2500 zł – pojazd mechaniczny)
  • ustalenie minimalnej grzywny na poziomie 1500 zł m.in. dla kierowców, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszemu lub wyprzedzają na przejściu dla pieszych (w razie popełnienia innego wykroczenia drogowego nie wcześniej niż w ciągu dwóch poprzednich lat, minimalna grzywna wzrasta do 3000 zł)
  • zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych, które można otrzymać za jedno wykroczenie (z 10 punktów do 15 punktów)
  • wydłużenie okresu, po którym punkty karne są kasowane z 1 roku do 2 lat (termin dwuletni ma być naliczany dopiero od momentu zapłacenia grzywny)
  • wprowadzenie możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów (na okres od 6 miesięcy do 3 lat) wobec osoby, która spowodowała realne i konkretne zagrożenie bezpieczeństwa dla życia oraz zdrowia pieszego

Można przypuszczać, że wszystkie powyższe zmiany będą skutkowały znaczącym zwiększeniem przychodów z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu. „Warto nadmienić, że w I kw. 2020 r. na kierowców nałożono mandaty o łącznej kwocie około 144 mln zł. Rok później, analogiczny wynik oscylował na poziomie 174 mln zł” – podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Powiązanie składek OC z punktami karnymi będzie dotkliwe

Warto podkreślić, że projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, który został oznaczony numerem druku 1504, przewiduje także zmiany korzystne dla zakładów ubezpieczeń. Mianowicie, ubezpieczyciele mają zyskać dostęp do informacji dotyczących rodzaju i daty popełnionych przestępstw lub wykroczeń drogowych oraz liczby punktów karnych związanych z tymi zdarzeniami. Dostęp do takich poufnych informacji będzie możliwy poprzez system informatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. „Można przypuszczać, że opisywane rozwiązanie nie wpłynie znacząco na koszt OC dla kierowców jeżdżących bezpiecznie. Osoby często karane mandatami, mogą się natomiast spodziewać zaporowych składek za OC” – podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa