Nadmierna prędkość powoduje tylko 1/4 wypadków

[REKLAMA]

Nadmierna prędkość to ważny, lecz nie jedyny powód wypadków komunikacyjnych. Wyjaśniamy, jakie inne zachowania są przyczynami drogowych tragedii.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierowców bywa przedstawiane jako główna przyczyna wciąż wysokiej liczby wypadków i śmiertelności na polskich drogach. Ciekawe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jednak, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Wspomniane informacje GUS-u są interesujące, ponieważ dotyczą kilku ostatnich lat. Analiza “GUS-owskich” statystyk informuje, że oprócz częstego przekraczania prędkości i wymuszania pierwszeństwa, poważnym problemem jest też nieodpowiednie zachowanie polskich kierowców wobec pieszych.

Dane GUS mówią o poważnych zdarzeniach na drodze

Poniższe zestawienie przygotowane na podstawie danych GUS prezentuje udział, jaki główne przyczyny miały w ogólnej liczbie wypadków drogowych z lat 2016 – 2020. Autorzy analizy nieco ją rozszerzyli biorąc pod uwagę również te stosunkowo nieliczne wypadki, w przypadku których niemożliwe było wskazanie konkretnej, podstawowej przyczyny. Taka sytuacja, która bywa problematyczna również z punktu widzenia likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, w latach 2016 – 2020 dotyczyła 5% – 6% wszystkich wypadków.

W kontekście analizowanych informacji, warto też przypomnieć, że Główny Urząd Statystyczny do kategorii wypadków drogowych nie zalicza drobnych stłuczek (kolizji), które skutkują wyłącznie szkodami majątkowymi. Takie mniej poważne zdarzenia drogowe zawsze są znacznie częstsze niż wypadki. Najnowsze dostępne dane GUS za I kw. – III kw. 2021 r. mówią o 306 604 stłuczkach (kolizjach) oraz 16 794 wypadkach drogowych. Podobne proporcje liczby wypadków i stłuczek były widoczne również w poprzednich latach.

Wymuszanie pierwszeństwa jest dużym problemem

Warto też wspomnieć, że liczba wypadków drogowych z 2020 r. była aż o 30% mniejsza niż cztery lata wcześniej. Mimo tego bardzo dużego spadku wypadkowości, który był w dużej mierze efektem pandemii koronawirusa widzimy, że znaczenie najważniejszych przyczyn wypadków drogowych znacząco się nie zmieniło względem poprzednich lat. Odsetek wypadków spowodowanych głównie przez nadmierną prędkość i nieprzestrzeganie pierwszeństwa w całym analizowanym okresie (od 2016 r. do 2020 r.) był dość zbliżony. Dwie wymienione przyczyny w 2020 r. odpowiadały łącznie za niemal połowę wypadków drogowych (nadmierna prędkość – 23%, wymuszenie pierwszeństwa – 24%).

Wypadek zawiniony przez pieszego to rzadka sytuacja

Trzeba zaznaczyć, że tylko jedna grupa przyczyn wypadków analizowanych w poniższej tabeli odnosi się do winy pieszych (patrz wiersz: „wina pieszych – ogółem”). Pozostałe rodzaje przyczyn wypadków dotyczą kierujących pojazdami jako winnych, a także sytuacji, w których nie można było ustalić konkretnego powodu zaistniałych szkód. Po odpowiednim przekształceniu danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że tylko w przypadku 6% – 7% analizowanych zdarzeń wina pieszego była główną przyczyną szkód materialnych i osobowych. Oczywiście, winny pieszy ze względu na specyfikę ruchu drogowego znacznie częściej niż uczestniczący w tym samym wypadku kierowca odnosił poważne obrażenia lub ginął na drodze.

Podany wcześniej wynik (6% – 7%) warto porównać z odsetkiem wypadków spowodowanych przede wszystkim przez nieprawidłowe zachowanie kierowców wobec pieszych (12% – 13%). Nieodpowiednie zachowanie kierowców, czyli głównie osób prowadzących samochody osobowe względem pieszych było trzecią najważniejszą spośród konkretnych przyczyn wypadków drogowych. Zaprezentowane statystyki dobrze pokazują, że w przypadku potrąceń pieszego wina częściej leży po stronie kierowcy. Niedawna zmiana taryfikatora mandatów może poprawić nie tylko bezpieczeństwo pieszych, ale również ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsze sygnały wskazują, że w odpowiedzi na wyższe stawki mandatów Polacy zaczęli jeździć ostrożniej.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa